محصولات TIS

Luna-Bedside2

پنل هوشمند سری لونا
پنل هوشمند سری مارس
تبلت و تلفن همراه
ریموت کنترل
ماژول SMS
کنترل اینترنتی
رله ۱۲ کانال ۱۰ آمپر
رله ۸ کانال ۱۶ آمپر
رله ۶ کانال ۵ آمپر
رله ۴ کانال ۲۰ آمپر
دیمر ۴ کانال ۶ آمپر
دیمر ۴ کانال ۳ آمپر
دیمر ۶ کانال ۲ آمپر
پنل ادیشن ۳رله ۳آمپر
پنل ادیشن ۳رله ۵آمپر
LED Driver

رله ۱۲ کانال ۱۰ آمپر
رله ۸ کانال ۱۶ آمپر
رله ۶ کانال ۵ آمپر
رله ۴ کانال ۲۰ آمپر
ماژول HVAC
پنل ادیشن ۳رله ۳آمپر
پنل ادیشن ۳رله ۵آمپر
سنسور ۱۰ کاره (۱۰F)
ماژول IR Emitter
پنل ادشن IR Emitter

سنسور ۱۰ کاره (۱۰F)
سنسور PIR
ماژول ۴z
ماژول Security
ماژول Access Control
سنسور چشم خفاش Smart-Bat
مگنت
ماژول لاجیک Logic
سنسور ۱۰ کاره (۱۰F)
سنسور PIR
ماژول ۴z
سنسور چشم خفاش Smart-Bat
مگنت

سیستم صوتی Audio Player
اسپیکر
سنسور ۱۰کاره (۱۰F)
IR Emitter
پنل ادیشن IR Emitter

پرده برقی
رقص نور
دتکتورهای گاز، دود و آتش
شیشه هوشمند

محصولات TIS