لذت یک آرامش لوکسساده، مدرن، به صرفه

جلسه مسئولین نظام مهندسی قائمشهر

در تاریخ ۹۳/۰۳/۲۰ ساعت ۱۰:۳۰ صبح کلیه مسئولین نظام مهندسی اعم از رئیس(مهندس معین پور) ، معاونین و تکنسین های فنی به طور کامل پرزنت شده و کاملا تحت تاثیر قدرت برند قرار گرفتند در انتها تفاهم نامه ای بین شرکت و سازمان مبنی بر برگزاری سمینارهای متعدد شکل گرفت…

نمایندگی ها

شرکت مهندسین مشاور هوشمند اکسیس در نظر جهت یکپارچه سازی و هماهنگی بیشتر نمایندگان، اطلاعات مشخصی از نمایندگان را در بخش نمایندگان قرار دهد. خواهشمند است ضمن همکاری با مسئولین مربوطه جهت هر چه بهتر شدن سایت نظرات و پیشنهادات خود را در بخش تماس با ما اعلام فرمایید.